Intensivt 1:1  ledersparringsforløb

Den forretningsmæssige værdi af dig som leder afhænger af din trivsel og performance i jobbet. Derfor giver ledersparring god mening både for dig som leder og det bidrager med værdi på bundlinjen og trivselsbarometret. Gennem sparring og coaching udvikler du dig personligt, får mere overskud, mestrer din lederrolle bedre og styrker dit personlige lederskab.

Det konkrete indhold i et ledersparringsforløb tager altid udgangspunkt i dine behov som leder og er selvfølgelig afhængig af, hvor erfaren du er og hvilke udfordringer du arbejder med.

Udbyttet:

Det du typisk tager med dig i et samarbejde med mig er en styrket handlekraft og øget bevidsthed inden for de her områder:

 

Samspil med resten af forretningen og ledergruppen

Klar retning, både opad og nedad i organisationen

Tydelig og empatisk kommunikation

Håndtering af ”den svære samtale”

Motivation af medarbejdere

Krisestyring i forbindelse med uenigheder og konflikter

Konstruktiv og lærerig feedback

Fastholdelse og inspiration af medarbejdere

Større indsigt i egne styrker og udfordringer som leder

Øget bevidsthed om hvordan din adfærd, tanker og følelser påvirker andre

Tage vare på dig selv og forbygge stress

 

Hvordan?

Et intensivt personligt 1:1 ledersparringsforløb er på enten 6 eller 10 sessioner af 1½ times varighed.

Med en kombination af coaching-teknikker og sparring opnår lederen en øget bevidsthed og indsigt i egne styrker og udfordringer i rollen som leder. Mens coachingen har fokus på at stille de nysgerrige spørgsmål, bidrager sparringen med et handlingsorienteret element samt konkrete værktøjer til bl.a. kommunikation, konflikthåndtering og stressforebyggelse.

I udgangspunkter kommer jeg til dig i din virksomhed. Passer det dig bedre at komme ud af huset, mødes vi i skønne lokaler hos KLUB, Linnésgade 25, Kbh. tæt på Nørreport station.