Mediation -enkel og ufarlig

Mediation, også kaldet konfliktmægling, er værd at overveje, når du ellers har tænkt dig at kontakte en parterapeut eller en erhvervspsykolog, hvis det handler om en krise i en arbejdsrelation. Mediation er for alle både private og virksomheder.

En mægling er for dig, som ønsker en effektiv og kortvarig proces for at genoprette tilliden og dialogen i en relation. Uden i øvrigt at ville bidrage til et stereotypt syn på køn, så er mange mænd faktisk glade for mæglingsmøder, fordi de er konkrete, løsningsorienterede og fremadrettede og ikke strækker sig over længere tid.

For mange, både mænd og kvinder gælder det, at mægling opleves som overskueligt, enkelt og ufarligt i forhold til at skulle opsøge psykologhjælp eller parterapi.

Du behøver ikke at være i en højspændt og konfliktfyldt situation med et andet menneske for at have glæde af en mediation. En relation kan være alt fra 100% tillidsfuld og velfungerende til dysfunktionel og helt i hegnet.

Jeg har skitseret 4 forskellige stadier en relation kan være i, måske kan du genkende jeres relation? I alle tilfælde vil mediation kunne styrke relationen:

Højspændt relation: I taler ikke længere sammen og prøver så vidt muligt at undgå at være i stue sammen. I har ingen tillid til hinanden og ønsker den anden derhen, hvor peberet gror.

Tålt relation: I tåler hinanden og kommunikerer om det mest nødvendige. I forstår ikke hinandens hensigter og motiver og synes egentlig bare at den anden skulle tage sig sammen og være på en anden måde. Der er et minimum af gensidig tillid og I taler ikke MED hinanden, men med andre OM den anden.

Udfordret relation: I kan faktisk godt lide hinanden, men I ender ofte med at skændes og kommer ikke rigtig videre. I mangler metoderne til at skabe en frugtbar dialog og er udfordret ifht. at bryde en negativ spiral.

Reflekteret relation: I er faktisk ret gode til at tale MED hinanden og I holder meget af hinanden. I kunne tænke jer at blive endnu bedre til at undgå de misforståelser, som opstår i hverdagen, hvor der ikke altid er tid til nærvær og opmærksomhed.

Mediation handler om at genskabe relationer

Dybest set handler mediation om at genskabe relationer. Mediation er en struktureret, styret og dynamisk dialog, hvor mediator bidrager til at de involverede parter sætter ord på deres behov, bekymringer, forventninger og interesser og ad denne vej skaber en genoprettende dialog.

Som mediator /konfliktmægler hjælper jeg kommuniaktionen og den gensidige forståelse på vej ved at spørge ind til og "oversætte" budskaberne imellem jer. Når intentionen og de bagvedliggende følelser og behov bliver tydelige for alle, bliver det muligt at finde gode og konkrete løsninger, som er til glæde og gavn for alle.

Mediation er, afhængig af relationen og konfliktens omfang, et effektivt alternativ til parterapi, en erhvervspsykolog eller en advokat. Mægling er en måde at løse konflikter på, hvor 2 eller flere parter ikke ved egen hjælp kan komme videre fordi noget er gået i hårdknude og parterne sidder fast. Det er en metode, som har fokus på at skabe vind-vind-løsninger.

Som mediator er det min fornemmeste opgave at facilitere dialogen mellem jer, at være gamemaster, en slags kluddermor, som støtter jer i at rede trådene ud.

Jeg hjælper med at sætte rammerne, støtte, stille de rigtige spørgsmål, samle op, perspektivere, sammenholde, spejle og skabe et tillidsfuldt og trygt rum for genetableringen af relationen. Som mediator / konfliktmægler støtter, inspirerer og opmuntrer jeg jer og sammen finder I løsningerne.

Forudsætningen for at lykkes med mediation er, at alle deltager af egen fri vilje.

Et væsentligt vilkår for mediation er også, at der ikke gives garantier. Som mediator sikrer jeg med min neutralitet, at alle bliver hørt, set og anerkendt. Det er jer selv, der skal ønske og arbejde for, at der opbygges tillid og I skal sammen ønske at finde gode vind-vind løsninger, som genetablerer samarbejdet og relationen.

Relationer er livsvigtige

Vi fødes ind i relationer. Så det starter ganske tidligt med, at vi skal have noget til at fungere med andre mennesker og det fortsætter hele livet igennem. Vores relationer er forudsætningen for og fundamentet for hvordan vi udvikler os, trives, stimuleres og det er videnskabeligt bevist, at mennesker som er godt forbundet lever længere. Sundhedsvidenskaben peger på, at en af de største trusler mod vores sundhed er isolation og ensomhed. Så der er altså livsvigtige grunde til at tage vores relationer alvorligt, pleje og udvikle dem.

Spørger man mennesker på dødslejet, som den australske hospicesygeplejerske Bronnie Ware (The Top Five Regrets of the Dying) har gjort, står det klart, at blandt top 5 fortrydelser hos døende står:

Jeg ville ønske jeg havde haft modet til at udtrykke mine følelser og jeg ville ønske jeg havde holdt kontakt til mine venner.

Mediation er netop en metode som støtter mennesker i at udvikle og vedligeholde deres relationer og ikke mindst styrke deres evne til at udtrykke deres følelser og behov uden frygt for konsekvensen af dette.

Mediation virker i alle relationer

Mediation kan bruges i alle slags relationer. Der er forskel på om relationer er nære, personlige eller professionelle og det vigtige er, at vi er bevidste om, hvilke relationer vi bruger til hvad og hvilke forskellige behov og forventninger, der er knyttet til forskellige relationer.

I de helt nære relationer (forældre, kæreste, ægtefælle, børn, venner, familie) er det vigtigt at føle sig tryg, set, anerkendt for det menneske du er. Det er afgørende at have tillid til, at den anden har positive intentioner og at der er plads til uenigheder uden frygt for at blive afvist.

At der er plads til at vise sårbarhed, omsorg for hinanden og at kunne sætte sig i hinandens sted og turde dele følelser, tanker og fantasier med hinanden.

At anerkende forskelligheder og kunne se potentialet i hinanden og give plads og lytte.

At sætte tydelige grænser og være nysgerrig og ikke tro man kender svaret. Ikke tage hinanden for givet og værdsætte det den anden gør og siger.

At opmuntre, støtte og inspirere hinanden og kunne være stille sammen og at kunne grine og græde.

Det er i de nære relationer, at vi er allermest sårbare. Der derfor også her vi finder mange konflikter. Det er også de relationer, vi ikke bare kan gå væk fra, fordi vi er følelsesmæssigt forbundet til hinanden.

Anderledes er det med de personlige relationer, som i min optik tæller dine nærmeste samarbejdspartnere, nærmeste kolleger, nærmeste chef.

Her er det afgørende at føle sig anerkendt som et menneske ikke blot som en brik i et puslespil. At blive anerkendt for den værdi du skaber og de resultater du arbejder for.

At kunne give og modtage feedback og at der er opmuntring til læring og tillid til, at begge parter gør deres bedste for at arbejde for et fælles mål.

Lydhørhed, plads til uenigheder uden domme, fejring af succeser og læring af fejltagelser, respektfuld kommunikation, forståelse for hinandens interesser er også væsentlige ingredienser. Og sidst men ikke mindst, at vi føler os lyttet til og at der er plads til at være uformel og uhøjtidelig og at kunne grine sammen.

De professionelle relationer er kendetegnet ved, at vi følelsesmæssigt ikke har så meget på spil, som vi har i de nære og personlige relationer. Det kan være perifære kolleger, direktionen, kunder, klienter, leverandører, samarbejdspartnere og konkurrenter. I disse relationer er der fokus på opgaven, sagen eller produktet. Vi kender ikke hinandens inderste tanker og følelser, men er optaget af, at der foregår en respektfuld kommunikation med gensidig forståelse for hinandens interesser. Der vil oftest være behov for, at forholdet er ordentligt, fair og at man kan stole på de aftaler, man indgår med hinanden.

Mediation -vejen til gensidig forståelse

Der er altså mange forskellige behov og forventninger, der knytter sig til forskellige relationer i forskellige stadier. Når vi bliver klare og tydelige omkring vores behov og forventninger og når vi formår oprigtigt at lytte til hinanden uden at dømme, så er vi godt på vej til at genskabe relationen.

Det er min grundlæggende overbevisning er, at alle mennesker ønsker det gode og at ingen raske mennesker er bevidst onde. Der er som regel en god forklaring på, hvorfor mennesker handler, som de gør. Og det bunder oftest i, at de ikke får opfyldt deres behov. At de føler sig utrygge, misforstået, overset, uelsket, forrådt, uretfærdigt behandlet, truet.

Mediationen hjælper os med at finde vej igennem alle misforståelserne og de forskellige behov og forventninger.