Privatlivspolitik -sådan håndteres persondata

CharlotteCoaching registrerer personoplysninger og i det følgende kan du læse hvilke oplysninger virksomheden indsamler om dig, hvorfor og hvordan den behandler de indsamlede oplysninger, og hvordan du kontakter CharlotteCoaching, hvis du vil vide mere om behandling af dine personoplysninger. CharlotteCoaching er ejet af Charlotte Køster Mikkelsen: charlottecoaching.dk, charlottekostermikkelsen@gmail.com.

Den dataansvarlige: CharlotteCoaching, CVR-nr. 37675989, København K, telefon 22 27 90 69.

Formålet: At kunne fakturere ydelser fra CharlotteCoaching og at kunne komme i dialog såvel skriftligt som pr. telefon med kunder og samarbejdspartnere samt i forbindelse med karriererådgivning at kunne kunne give feedback på jobsøgningsmaterialer. -her er det nødvendigt at indhente eksempler på cv og ansøgninger.

De personoplysninger CharlotteCoaching indsamler er: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CVR-nr (hvis der er tale om en virksomhed) samt CV, ansøgninger. og portrætbilleder. CharlotteCoaching indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne give den rette rådgivning og levere de ønskede ydelser.

CharlotteCoaching opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor. Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret.

CharlotteCoaching indsamler ikke personoplysninger om dig fra tredjemand.

Retsgrundlag: Virksomheden behandler dine personoplysninger på baggrund af det samtykke, du giver, når du kontakter CharlotteCoaching. Behandling af personoplysninger på baggrund af samtykke er reguleret i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1 og i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Videregivelse af oplysninger: Som led i driften af CharlotteCoaching videregiver jeg dine personoplysninger til forskellige databehandlere. Databehandlerne kan f.eks. være IT-leverandør, bogholder, bogføringsbureau osv.

Adgang til dine personoplysninger: Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som CharlotteCoaching behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi af disse oplysninger. Du kan også bede om, at få rettet eller opdateret oplysningerne, eller anmode om at CharlotteCoaching transmitterer dine personoplysninger til dig eller til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt.

Du kan også altid anmode om, at få slettet personoplysninger eller anmode om, at CharlotteCoaching kun i et nærmere begrænset omfang behandler de allerede indsamlede personoplysninger.

Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som CharlotteCoaching behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.

Du kan altid anmode om, at de personoplysninger, som CharlotteCoaching opbevarer om dig slettes eller anmode om, at CharlotteCoaching kun i et nærmere begrænset omfang behandler de allerede indsamlede personoplysninger. Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles, bedes du kontakte charlottekostermikkelsen@gmail.com.

Tilbagetrækning af samtykke: Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette dog ikke berøre lovligheden af den behandling, der er foretaget inden tilbagetrækningen af samtykket. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte charlottekostermikkelsen@gmail.com

Klageret: Klager over ChalotteCoachings behandling af oplysninger skal rettes til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/. Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger ikke er lovlig, opfordres du til først at kontakte CharlotteCoaching, således vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.