Min blog -refleksioner og artikler

18-09-2019

Der findes aftaler, procedurer, rammer, regler og love for de fleste ting, så hvis alle bare overholder dem, så undgår vi uenigheder og konflikter. Hvis vi alligevel skulle blive uenige, er der jo heldigvis en rigtig og forkert måde at gøre tingene på.

Vi skrev i sidste referat, hvordan beslutningsprocessen er!

Der er sat skilte op, som viser, at du sidder i en stillekupé, så nej selvfølgelig må man ikke snakke i telefon her!

Brænde skal stables på den rigtige måde!

For dig som tænker sådan, er det garanteret meget enkelt: regler og aftaler er til for at blive overholdt. Det betyder, at der i virkeligheden ikke er så meget at snakke om, når vi bliver uenige. Det korrekte svar findes i en nedskrevet aftale, procedure, mødereferat eller lignende eller også i en uskreven regel, som vi alle burde kende.

Måske er du et menneske, som gør en dyd ud af at fortælle andre mennesker, hvordan reglerne egentlig er og hvordan de helst skal opføre sig, så tingene foregår korrekt og ordentligt.

Du vil sikkert også forsvare, at netop din fortolkning er den rigtige og du vil gøre det på en voksen og moden måde uden drama og en masse følelser. Hvis man er utilfreds eller vred, må man sige det på en saglig, konkret og præcis måde. Det nytter ikke at lade sig styre af sine følelser. Så tager man sig sammen og kontrollerer sig selv -hvor svært kan det være?

Måske har du ofte ligefrem følelsen af at være den eneste rigtige voksne der er tilstede og at andre opfører sig barnligt og uansvarligt.

Problemet er bare, at aftaler og regler fortolkes forskelligt af forskellige mennesker. Så selvom et aftalegrundlag umiddelbart ser enkelt ud, bliver det mudret så snart, der er mennesker involveret.

Alt i livet er åbent for fortolkning: ytringsfrihed, menneskerettigheder, konkurrenceloven, flygtningekonventioner, skattelovgivningen -you name it.

Vi har domstole og solidt uddannede folk til at træffe afgørelser om, hvordan tingene skal fortolkes -også fagfolk er uenige. Og vi kan ikke bringe alle vores uenigheder til afgørelse hos en voksen, en forældre, en chef, en domstol -for sandheden er relativ og bagved alle uenigheder er der mennesker af kød og blod.

Genkender du denne lyst til at bringe uenigheder ud af verden med en god voksen beslutning, så vi kan komme videre med mere vigtige ting i livet?

Hvis du gør, er det værd at huske på, andre mennesker ikke ser verden helt så enkel. Andre interesserer sig måske for at forstå alt det, som er omkring uenigheden og ønsker at opnå enighed ved at snakke sammen for at sikre sig vind-vind-løsninger.

Når vi kun kommunikerer med rettigheder, lovgivning, regler og lignende vil vi for det meste stå med en vinder og en taber, en der er rigtig og en der er forkert. Sådan et mindset fjerner ofte mennesker fra hinanden frem for at bringe dem tættere.

Som mediator (konfliktmægler) bruger jeg persontypeværktøjet Enneagrammet til at pege på, at der er 9 forskellige måder at håndtere konflikter på. Dig som har kendskab til Enneagrammet, vil måske genkende Enneagrammets Type 1 (Perfektionisten) i denne beskrivelse.

Hvis du arbejder eller lever tæt sammen med sådan et menneske, kan det hjælpe at vide, at det er mennesker, som vitterlig ønsker at skabe en verden med HØJ MORAL og ETIK og RETFÆRDIGE PRINCIPPER og de ønsker at hjælpe os andre med at løfte niveauet og standarderne, så det går rigtigt til og vi alle lærer sandheden at kende.

Det betyder desværre, at du godt kan føle dig korrekset, irettesat og dømt forkert af dem, hvis du har en anderledes måde at gøre tingene på. Det er vigtigt, at du ikke tager det personligt. Det handler nemlig ikke om dig, men om sagen og principperne dvs. de handler i en højere sags tjeneste.

Det er derfor en god idé at anerkende dem for den gode intention a la: jeg forstår, at det er vigtigt for dig, at vi alle følger reglerne. De er meget ordentlige mennesker og de vil gerne lytte, når du taler rationelt og sagsorienteret og især når de hører, at du er opmærksom på, at ”sagen” er vigtig for dem. Fortsæt så med noget i retning af: Jeg tror min synsvinkel kan gavne det, vi skal sammen, så her er, hvad jeg har at sige….”. Det skal nok blive en god snak! 

11-09-2019

Er det dig som lige letter på den trykkede stemning til afdelingsmødet med en frisk bemærkning, når de andre sidder og hænger lidt med mulen? Undrer du dig over, hvordan andre kan vade så længe rundt i problemerne? Bliver du utålmodig, hvis andre gerne vil problematisere tingene, når nu der ikke rigtig er nogle problemer? Og tænker du ofte noget i retning af: Det kan da godt være, at I andre synes der er et problem, men hey det løser sig og jeg har det fint -skal vi komme videre?

Come on.

Get over it.

Don´t worry. Be happy.

Så er det nok også dig, som har en oplevelse af, at du bringer den gode stemning til bordet. Især hvis stemningen er lidt trykket, så er du klar med en kæk bemærkning, et godt grin, en sjov historie eller en af dine virkelig gode idéer. Du har et sandt talent for at se muligheder og finde nye veje også, når andre ser et halvtomt glas og hullerne i osten.

Andre vil sikkert se dig som et og energisk positivt menneske, som bidrager med gode idéer, som altid er frisk på at lave noget sjovt og spændende. De synes, at du er underholdende og at du løfter stemningen i et selskab -du er korkproppen som altid flyder ovenpå😊

Genkender du denne lyst til at bringe problemer og uenigheder ud af verden med et godt grin og en hurtig brainstorm, så vi kan komme videre? Hvis du gør, relaterer du dig måske til Enneagrammets Type 7 (Eventyreren). Som mediator og konfliktmægler bruger jeg persontypeværktøjet Enneagrammet til at pege på, at der er 9 forskellige måder at håndtere konflikter på.

Det er vigtigt at huske på, at ikke alle mennesker har en let og umiddelbart ukompliceret tilgang til sig selv og andre mennesker. Når du hellere vil bidrage med en sjov bemærkning i stedet for faktisk at forholde dig til, at andre oplever et reelt problem, kommer du nemt til at ignorere og underkende andre menneskers behov, følelser og måske endda smertelige oplevelser.

Når vi taler om konfliktforebyggende adfærd og kommunikation er det afgørende, at vi, uanset hvilken persontype vi genkender os selv i, både interesserer os for at kommunikere, hvad vi selv har brug for OG i lige så høj grad er nysgerrige på, hvad der optager og bekymrer andre mennesker.

Så hvis vi virkelig ønsker at skabe relationer fyldt med glæde og tillid er det afgørende, at vi har en assertiv kommunikation og adfærd, hvor vi søger at tage hensyn til både egne og andres behov og meninger. At vi tager sagen/problemerne op og håndterer uenigheder gennem ligeværdig dialog.

Når vi ikke forholder os til andres behov og deres udfordringer, kan det skabe stor irritation og frustration hos andre mennesker, fordi relationen bliver overfladisk og vi kommer til at fremstå som urealistiske og useriøse.

Hvis du arbejder eller lever tæt sammen med et menneske med den her happy-smiling-face-attitude er det imidlertid vigtigt ikke at dømme dem som overfladiske jubeloptimister. Det er mennesker hvis grundværdier handler om GLÆDE og MULIGHEDER og de ønsker, at vi alle får et liv fyldt med glæde og livsberigende oplevelser. Nogle gange kommer de til at forveksle glæde og livsfylde med fraværet af problemer, smerte, og svære følelser. Type 7 har brug for at opdage, at de sagtens kan være frie og glædesfyldte OG forholde sig aktivt til livets dybere, mørkere og mere problematiske sider.

Livets fylde består både af lyset og mørket, hvidt og sort, glæder og sorger, problemer og løsninger. Hvis vi insisterer på kun at se det ene, misser vi rigtig meget.

Så fortæl dem, hvor værdifuldt deres lyse sind er. Stik dem dit mest anerkendende smil og bed dem så om at lytte til dig. Giv dem eventuelt en tidshorisont på jeres samtale, så de slipper for at tænke over, hvor længe de skal være i noget, som ikke føles let og lyst. De vil instinktivt gerne videre til næste ”feel good” -oplevelse, så du skal gøre dem trygge i, at du ikke har tænkt dig at bruge hele dagen på jeres samtale. Så skal de nok være der for dig med både det sure og det søde😊

Ps. Billedet af tatoveringen på en leg fik jeg lov til at tage af en af mine skønne kursister, som tilfældigvis relaterer sig til type 7 i Enneagrammet. Tatoveringen har dog intet med Enneagrammet at gøre, det var bare et meget pudsigt sammenfald.

04-09-2019

Holder du ofte dine egne ønsker og behov tilbage af frygt for, hvordan andre reagerer? Er du bange for at andre bliver sure, vrede, sårede eller skuffede, hvis du siger hvordan du har det og hvad du mener? Og har du travlt med at være flink og rar og sørge for, at alle andre har det godt?

Så genkender du måske også det her med at være den, som sørger for at tingene glider selvom der ligger noget og ulmer under overfladen? Du er nemlig et menneske, som er rigtig god til at mærke, hvordan andre mennesker har det og du gør dit ypperste for at hjælpe andre med at føle sig godt tilpas. Det gør du blandt andet ved ikke at tilkendegive dine ønsker og behov.

Jeg møder ofte mennesker, som netop undlader at udtrykke deres behov og meninger, fordi de er så bange for, hvilke konsekvenser det får for deres relationer. De sluger gerne en hel flok kameler for at opretholde den ”gode relation”. De smiler og er venlige og går måske et andet sted hen, hvor de føler sig mere sikre og hvor der ikke er risiko for, at blive afvist.

Det er f.eks. medarbejderen som fortæller sin ægtefælle, at den nærmeste kollega igen har sagt eller gjort noget, som har gjort medarbejderen ked af det. Hun siger det ikke direkte til kollegaen i troen på, at hvis hun tier, bevarer hun en god relation. Desværre sker der ingen konstruktiv udvikling i relationen, fordi det kun er ægtefællen, der ved, hvor galt det er fat med samarbejdet.

Ingen andre på arbejdspladsen opdager, at der er problemer i samarbejdet. Medarbejderen går nemlig hver dag på arbejde; smiler, griner og holder gode miner til slet spil. Hun bliver fortsat påvirket negativt af den måde kollegaen taler til hende på og over tid mistrives hun og nærmer sig en sygemelding. Hun søger støtte hos andre kolleger, så hun kan få luft og føle sig forstået. Når hun bygger alliancer med andre føles det lidt mere trygt og hun får den bekræftelse og anerkendelse hun savner fra kollegaen.

Desværre er denne medarbejders strategi utrolig konfliktoptrappende på trods af, at hun ikke selv oplever, at hun optrapper noget som helst. Tværtimod gør hun en heroisk indsats for, at der ikke skal opstå åbenlyse konflikter og gnidninger i hverdagen. Hun bruger endda det meste af sin fritid på at bekymre sig og føler, at hun ofrer sig for at bevare den gode relation.

Problemet er, at medarbejderen er i gang med at tale OM kollegaen i stedet for MED kollegaen -det skaber grobund for alliancer, bagtaleri og mobning og har den stikmodsatte effekt af, hvad hun tror, hun gør. Hun bidrager ikke til en kærlig og tillidsfuld relation. Tværtimod!

Uanset hvilken type menneske vi er, falder vi i fælden med at tale OM hinanden i stedet for MED hinanden. Det sker for os alle fra tid til anden og det er desværre den sikre vej til skabe en konfliktfyldt relation.

Hvis du kender Enneagrammet, vil du vide, at det her fokus på at bevare den gode relation for enhver pris er naturligt for Enneagrammets Type 2 (Hjælperen). Som mediator (konfliktmægler) bruger jeg persontypeværktøjet Enneagrammet til at pege på, at der er 9 forskellige måder at håndtere konflikter på.

Hvis du arbejder eller lever tæt sammen med et menneske som minder om Type 2, skal du vide, at du har at gøre med et menneske, som virkelig gerne vil hjælpe dig. Type 2 er drevet af værdier som EMPATI og OMSORG og de ønsker allermest at sørge for, at alle andre har det godt. De frygter, at du afviser dem. Derfor tilsidesætter de gerne sig selv og gør hvad de kan, så du ikke bliver sur eller ked af det. De skal inviteres til at bringe deres behov og ønsker på banen.

De vil elske, hvis du fuld af opmærksomt nærvær spørger dem, hvad de har brug for og hvordan de egentlig har det. Fortæl dem samtidig, at det vil hjælpe dig at vide det og at de er afholdt uanset, hvad deres behov er. Med et kærligt skub skal de nok få bladet fra munden!

02-09-2019

Synes du at uenigheder er noget vi bør forholde os til som voksne rationelle mennesker? Bliver du træt af al den snak om følelser og vil du bare gerne komme til sagen og løse problemet? Hvis ja, så mener du sikkert også, at vi for at tackle uenigheder blot skal adskille fornuft og følelser og så tale om det fornuftige og blande følelserne uden for?

Hvis bare vi bruger vores gode hoved, kan vi tænke os til en løsning på problemerne. Sådan lyder det hos mange af de mennesker, jeg møder. De bliver udfordret af, at andre mennesker reagerer irrationelt og følelsesmæssigt på, hvad der sker. De insisterer på, at vi objektivt og rationelt kan løse de problemer og udfordringer, vi støder på i livet. Hvis vi tænker os rigtig godt om og dropper alt det der føle-føle-noget, så skal vi nok finde ud af det.

Problemet for mange af os er, at når vi møder denne holdning i en uenighed eller konflikt, så føler vi os ikke hørt, set eller anerkendt. Hvis andre mennesker ikke anerkender betydningen af vores følelser og dermed også vores behov, gør det ondt værre. Vi stopper måske helt med at kommunikere med dem, som ikke vil høre om vores følelser og vi finder andre, vi bedre kan tale med. Så vi taler ikke med dem vi har problemet med, men med andre. Dette får uenigheder til at eskaleret og det bliver svært at få dialogen tilbage til der hvor den hører hjemme.

Så hvis du er et menneske som har et fokus, hvor der ikke er plads til følelser, vil andre måske opleve dig som kynisk og kold og undlade at søge dit selskab og i stedet søge alliancer hos andre.

Hvis du genkender dig selv som et menneske med denne dagsorden, er det vigtigt at huske på, at mennesker både består af hoved, krop og hjerte. Af fornuft OG følelse. Det hele skal tages alvorligt.

Vores følelser og behov er tæt forbundet. Når vi føler sult, har vi behov for mad. Når vi føler os overset, har vi behov for opmærksomhed. Så når vi i en konflikt eller uenighed ytrer noget om vores følelsesmæssige tilstand, fortæller vi i virkeligheden, at der et eller flere grundlæggende behov der ikke er opfyldt. Og noget af det vigtigste for menneskers trivsel er, at deres basale behov anerkendes og opfyldes.

Hvis du allerede kender Enneagrammet, vil du vide, at denne tilgang til verden ligner Enneagrammets Type 5 (Udforskeren). Som mediator (konfliktmægler) bruger jeg persontypeværktøjet Enneagrammet til at pege på, at der er 9 forskellige måder at håndtere konflikter på.

Hvis du arbejder eller lever tæt sammen med et menneske som minder om Type 5, er det vigtigt, at vide, at det er mennesker, som stræber efter værdier som KOMPETENCE og VIDEN og de ønsker at bidrage med relevant viden og deres gode faglige kompetencer, når uenigheder opstår.

De er ikke så komfortable med at bringe følelser på banen. Det betyder imidlertid ikke, at de er følelseskolde. De har masser af følelser. Fortæl dem på en konkret, rationel og letforståelig måde, hvordan de kan identificere hvilke behov og følelser der er på spil og forklar hvorfor det er en fordel også at kigge på den del. Så skal de nok blive nysgerrige! 

02-09-2019

Flygter du, når det trækker op til uoverensstemmelser og konflikter? Stikker du hovedet i busken og venter på at uvejret går over? Så er du sikkert også et menneske, som hævder, at du ikke har nogen uenigheder med andre mennesker. Du har garanteret travlt med at få øje på alt det positive, det gode, det hyggelige og alt det som gør, at vi har det godt sammen.

Andre vil nok kalde dig konfliktsky. Selv kalder du det for harmonisøgende -for harmoni er jo altid dejligt, ikk?

Hvis du er et menneske, som helst ikke vil være i nærheden af uenigheder eller være med til at puste til ilden, men i stedet er optaget af at skabe fred og ro hele tiden, kan konsekvensen blive, at ingenting forandrer sig og intet nyt skabes. De kreative og innovative processer dør simpelthen.

Meningsudvekslinger og uenigheder er energifyldte og driver ofte tingene til at udvikle sig, så hvis du aldrig byder ind med noget, som siger andre imod. Hvis du holder din mening for dig selv af frygt for at skabe uro og uvenskab, kan du snildt risikere at blive ”stucked” i dit liv og dine relationer.

Andre mennesker kan opfatte dig som ligeglad og meningsforladt og undre sig over, hvorfor du ikke kommer på banen og bliver usikre på, hvor de har dig.

At du ikke deltager aktivt i en uenighed eller konflikt tænker du nok betyder, at du i hvert fald ikke har nogen andel i at skabe uro og ufred. Men sagen er den, at når du intet siger og intet gør, bidrager du også! Dit fravær, dit ikke-melde-dig-på-banen påvirker andre ligeså meget som dem, der råber op. Det larmer bare mindre!

Hvis du kan nikke genkendende til noget af dette, er det værd at huske på, at harmoni, ro og uforstyrrethed ikke nødvendigvis er det, som alle andre mennesker også ønsker. Mennesker har forskellige konfliktstile og måder at håndtere uenigheder på. Som mediator (konfliktmægler) bruger jeg persontypeværktøjet Enneagrammet til at pege på, at der er 9 forskellige måder at håndtere konflikter på.

Dig som kender Enneagrammet, vil genkende Enneagrammets Type 9 (Fredsskaberen) i denne beskrivelse. Hvis du arbejder eller lever tæt sammen med sådan et menneske, kan det være gavnligt at vide, at mennesker, som relaterer sig til og genkender sig selv i Type 9, netop er optaget af værdier som HARMONI og ACCEPT.

Det betyder, at de går længere end de fleste for at bevare den gode stemning. Men tag ikke fejl -selvom de ikke siger noget, betyder det ikke, at ikke har en mening, at de ikke har en betydelig stemme. De har oftest rigtig gode, reflekterede og nuancerede syn på de fleste ting.

Så anerkend dem for deres samarbejdsvilje og inkluderende approach til andre menneske og fortæl dem samtidig, at du vil sætte utrolig stor pris på at høre netop deres mening og at den gør en forskel. Hvis du opfordrer dem i et roligt stemmeleje og i øjenhøjde skal de nok komme på banen. Prøv selv!