Min blog -artikler og refleksioner

10-10-2019

Bekymringer er som en gyngestol. De holder dig i gang, men du kommer ingen vegne!

Er du typen som bekymrer dig dagligt? Er du optaget af at lede efter hullerne i osten? Insisterer du på at være helt sikker, inden du tager en beslutning?

Hvis du kan nikke ja til disse spørgsmål, kan det meget vel være at dine kolleger bliver liiidt irriteret, når de samarbejder med dig.

Irriteret over at du ikke bare kan sige ja til deres gode idéer, irriteret over at blive bremset af alle dine ”hvad nu hvis”. Når alle bekymringer skal under behandling, sker der præcis det samme som med gyngestolen: de holder dig i gang, men du kommer ingen vegne.

Bekymringer bor i frygtens land. Frygt er det modsatte af tillid. Det vil sige, når vi giver bekymringer og frygt opmærksomhed, bevæger vi os væk tillid.

Tillid til at tingene nok skal flaske sig, tillid til at andre mennesker kommer med en god intention, tillid til at uanset hvad der sker, skal du nok håndtere problemerne på en hensigtsmæssig måde.

Når vi skal samarbejde med hinanden er tillid hele fundamentet for at få det hele til at fungere. Når du fylder dig selv og rummet med bekymringer bidrager du desværre også til at få fundamentet for samarbejdet begynder at vakle.

At være på vagt og bekymre sig er en nedarvet mekanisme i hjernen. Vores hjerne har ikke forandret sig de sidste 13.000 år. Det betyder, at den stadig er optaget af at være bekymret for at overleve og for hvad der sker i fremtiden.

Din hjerne vil stadig hellere koncentrere sig om, hvorvidt der ligger en sabeltiger på lur i busken end på at tænke optimistiske og positive tanker.

Nogle mennesker reagerer disse bekymringer mere ud i verden end andre. Måske er du en af dem?

Når der opstår problemer, holder du sikkert (ubevidst) øje med andres reaktioner, som afspejler din egen bekymring og du ønsker at andre matcher din egen følelsesmæssige tilstand. Det kan godt blive uproduktivt og begrænsende for dine omgivelser at skulle forholde sig til alle de ”farer” du ser.

Ofte vil du nemlig være tilbøjelig til at tænke i ”worst scenario”. Det kan f.eks. være, at på et afdelingsmøde får at vide, at virksomheden har mistet en stor kunde. Det får dig straks til at starte følgende tankerække: åh nej nu har vi mistet en kunde. Hvad nu hvis vi ikke får flere nye kunder i år. Hvad nu hvis jeg bliver fyret. Hvad så med den rejse jeg lige har købt og betalt. Og hvad skal jeg sige til børnene, hvis jeg bliver arbejdsløs………

Når du reagerer med dine ængstelige tanker påvirker dit sortsyn dine omgivelser også selvom synes du bare at du er realistisk! Andre kan opleve dig, som en pessimistisk show-stopper, som det tager lang tid at motivere til at se mulighederne i den nye situation.

Dine bekymringer holder snakken i gang, men de flytter ikke noget og skaber ingen fremdrift og udvikling.

Som mediator (konfliktmægler) bruger jeg persontypeværktøjet Enneagrammet til at pege på, at der er 9 forskellige måder at håndtere problemer og konflikter på. Dig som kender Enneagrammet, vil genkende Enneagrammets Type 6 (Realisten) i denne beskrivelse.

Hvis du arbejder eller lever tæt sammen med sådan et menneske, kan det være gavnligt at vide, at mennesker, som relaterer sig til og genkender sig selv i Type 6, er optaget af værdier som TRYGHED og SIKKERHED.

De vil gøre alt i verden for at hjælpe sig selv og andre med at sikre, at tingene ikke går galt og de ønsker med deres udtalte bekymringer blot at være garant for at alt forløber sikkert og trygt. De gør hvad de kan for at sikre, at der bliver truffet de rigtige beslutninger.

Type 6 har en tendens til at forveksle deres tanker med virkeligheden dvs. de tror at deres bekymringer er virkeligheden og den eneste virkelighed. Når bekymringerne er sagt højt letter det den følelsesmæssige spænding og de kan komme videre, når de opdager at tankerne bare er tanker.

Lad dem vide at du sætter pris på, at de hjælper med at skabe trygge og sikre rammer og fortæl dem samtidig, at det ikke påhviler dem at sikre sig imod alt, der kan gå galt. Lad dem få luft for bekymringerne men undlad at ”gå med dem” og præsenter dem for andre perspektiver på virkeligheden.

Hjælp dem med at adskille de gode realistiske tanker om, hvad der skal tages hensyn til i en given probelmatik, fra de ængstelige og uproduktive tanker om alt det, vi ikke kan vide noget om.

Forfatteren Benny Andersen sagde engang: I mange år tog jeg sorgerne på forskud, men det har jeg nu aldrig haft glæde af.

Denne pointe har Enneagrammets Type 6 rigtig godt af at blive mindet om -især i pressede og konfliktfyldte situationer. Og de har brug for din hjælp til at huske det. Ellers bliver de fanget i alt deres, hvad nu hvis/worst scenario/bekymringer og herfra kommer I ingen vegne, ligesom gyngestolen. 

 

02-10-2019

Nu er der igen indkaldt til afdelingsmøde, hvor vi skal drøfte udfordringerne i teamets samarbejde. Allerede inden du ankommer til mødet er du liiidt irriteret og uforstående overfor, hvorfor du skal bruge 2 timer af din kostbare tid på at snakke om samarbejdsproblemer.

Du har noget du skal nå, især hvis teamet skal nå månedens måltal, så hvorfor spilde alles tid med snak?

Kunne det her være dig? Så er du måske også en af dem, som generelt håndterer problemer og uenigheder ved at tilsidesætte dine følelser og i stedet bruge dine gode evner og din logiske sans.

Der findes en effektiv løsning på det her problem og hvis de andre bare gider at lytte, så kan jeg da fortælle hvordan den ged skal barberes.

Med andre ord så har din effektive og logiske hjerne regnet ud, hvad der er det smarteste at gøre her og du tripper efter at komme i gang med arbejdet.

MEN….. dine kolleger er ikke med og de synes måske ikke, at din idé er den smarteste og bedste og i øvrigt har de brug for mere til tid. Dine kolleger har brug for mere tid til at udveksle synspunkter fordi lige præcis det gør, at der bliver truffet mere gennemtænkte løsninger som alle er committet til og som derfor holder ikke bare på den korte, men også på den lange bane.

Det er ikke alle mennesker, som er optaget af at komme hurtigt i mål og slet ikke, når der er uenigheder i teamet som alle snubler i og som faktisk står i vejen for en fri og åben dialog om, hvordan problemerne bedst løses.

Hvis du er et menneske som genkender denne lidt utålmodige og samtidig meget rationelle tilgang til problemer, er du sikkert også optaget af, at bruge din tid på noget, som skaber værdi og helst en værdi som kan måles, mærkes eller ses i form af flotte udtalelser, måltal, positiv omtale eller andre eksternt refererende anerkendelser.

Derfor føles det som SPILD af tid at tage sig af uenigheder i stedet for at få styr på de KPIer, der skal nås.

Når du så alligevel er nødt til deltage på et afdelingsmøde og dine kolleger insisterer på, at alle hele bordet rundt skal høres! Så er det, at du er lige ved at gå op i limningen af lige dele utålmodighed og rysten på hovedet af, hvad alt den snak skal blandes ind i det her for.

MEEN… desværre kan dine kolleger ikke se på dig, hvor meget dit indre er i oprør fordi du også excellerer i disciplinen ”Poker face”. Andre kan ikke aflæse, hvad der virkelig foregå indeni dig og når du ikke fortæller det, bliver dine kolleger utrygge, fordi de ”ikke rigtig kan mærke dig” og fordi ”du ikke giver noget af dig selv”.

Du kommer til at fremstå arrogant og glat og det bliver svært at gennemføre en åben og ærlig dialog, hvor man gensidigt deler, hvilke behov og interesser der er på færde.

Som mediator (konfliktmægler) bruger jeg persontypeværktøjet Enneagrammet til at pege på, at der er 9 forskellige måder at håndtere konflikter på.

Dig som kender Enneagrammet, vil nok genkende Enneagrammets Type 3 (Udretteren) i denne beskrivelse.  Og vi du relaterer dig til denne type, vil du sikkert kende den her impuls til logisk og rationelt at løse problemerne og så komme videre med arbejdet.

Du vil generelt også være optaget af at fremstå som en succes, som en der kan fixe tingene og du vil derfor på det her afdelingsmøde have travlt med ikke at flage for meget med problemer og udfordringer fordi flaskehalsen jo kunne pege tilbage på dig selv, som den der ikke er lykkedes.

Så du tager endnu en disciplin i brug, nemlig ”Sugar-Coating-the-Shit”. Det er i øvrigt et udtryk, jeg har lånt fra en af mine dygtige kollegaer og som handler om, at få problemerne og alt det svære til at se bedre ud end det er dvs. du er ikke helt ærlig og det glider bedre ned, hvis du lige twister det lidt. Vi kan også kalde det positiv refraiming.

Desværre kan uenigheder og problemer mellem mennesker sjældent fixes med en positiv refraiming af virkeligheden. Det kræver, oprigtig nysgerrighed, nærvær og tid til at lytte.

Hvis du arbejder eller lever tæt sammen med et menneske, som genkender sig selv i Type 3, er det vigtigt, at du husker på, at når du ikke rigtig kan få fat i personen og du synes at han eller hun ligesom smutter mellem fingrene på dig er det ikke, fordi de ikke ønsker at bidrage til at løse problemerne.

De er bare meget optaget af værdier som AT BIDRAGE VÆRDIFULDT og SUCCES. Det betyder, at de ikke opholder sig i længere tid ved det problematiske og hvis der er reelle problemer vil de helst løse dem med en kort effektiv model alternativt tale problemet ind i en positiv ramme, så problemet pludselig er forsvundet.

Så hvis du ønsker mere eftertænksomhed og se det hele fra flere vinkler, skal du eksplicit fortælle, at du IKKE har brug for, at de løser problemet for dig. Det vil være gavnligt at fortælle hvorfor det er godt og smart ikke at komme med løsninger lige nu og at det faktisk vil gavne resultatet i sidste ende, hvis der bliver brugt tid og energi på dialogen nu.

Som kollega eller ægtefælle vil det oftest være en udfordring, at se på, at de her arbejdsomme mennesker kører sig selv ret hårdt med gøremål, opgaver, møder, ting der skal fixes og en tæt pakket kalender.

Så hvis de ikke er opmærksomme på, at restitution med aktivering af det parasympatiske nervesystem er ligeså vigtig at være i handelmodus, kører de bare på indtil de rammer muren eller kører ud over kanten.

Så hjælp dem ved at insistere på deres nærvær og prioritering af at have ”ingenting” i kalenderen. Fortæl at du holder af dem for den de er og ikke for det, de gør. De har brug for dine tilkendegivelser og anerkendelser -også selvom de ikke beder om dem.

Og de har brug for at erfare, at de ikke altid behøver GØRE noget for at bringe værdi og succes ind i ligningen. Faktisk er det nok ”bare” at VÆRE. Det gælder i øvrigt alle uanset, hvilke type i Enneagrammet du relaterer dig til. Type 3 har dog i særdeleshed gavn af at blive mindet om det. Held og lykke med ”bare” at være uden at gøre.

25-09-2019

Har du ofte en fornemmelse af at være lidt anderledes end de andre og lader du ofte andres meninger og udtalelser trænge helt ind i din biomasse?

Er du særlig sensitiv over for stemninger, tonefald, ord, lyde, lugte, indretning, farver, energier og bliver du hurtigt optaget af, hvad det gør ved dig og hvad du føler, når nogen siger noget på en bestemt måde til dig?

Holder du af at dele med andre hvordan du virkelig har det, især hvis ting er lidt svære og kan du godt synes, at det lidt hårdt med alle de dårlige vibrationer og konflikter mellem mennesker?

Oplever du at dine sindsstemninger skifter hurtigt og at det hjælper at få luft for dine følelser, når du mærker dem? -så er du måske et menneske, som andre fra tid til anden vil kalde en Drama Queen.

Hvis du er et menneske med let adgang til dine følelser og et udpræget talent for at italesætte dem og forklare andre om dem, kan du ofte blive skuffet, hvis andre ikke møder dig i den samme følelsesmæssige intensitet. Andre mennesker forekommer dig måske som ignorante, kyniske, kolde, overfladiske eller uden forståelse og indføling.

Det er rigtig godt at være i god kontakt med sine følelser og det er rigtig godt at have et stort ordforråd for dem. Det er også rigtig godt at sige dem højt. Udfordringen er hvis alle følelser altid skal bearbejdes og behandles som om det er den eneste og sande virkelighed.

Følelser er nemlig ikke lig med virkeligheden. Følelser kommer og går. Følelser er typisk afledt af en tanke eller en kropslig sansning. Også tanker og sansninger ændrer sig minut for minut, så når vi bliver attached til vores følelser og forveksler dem med virkeligheden, kommer vi til at pådutte og intimidere andre mennesker med vores følelsers intensitet.

Vi ved at følelserne klinger af, når vi siger dem højt og vi ved at følelser ”bare” er følelser og det betyder at det er hensigtsmæssigt at omsætte dem til andet end reaktiv adfærd, så vi undgår at skabe en storm i et glas vand. Først og fremmest er det vigtigt at vi øver os i at skelne mellem fakta og fortolkninger.

Fakta er en objektiv beskrivelse og iagttagelse af, hvad der foregår uden vurderinger. Lige så snart fakta møder følelse har vi som regel en fortolkning iblandet en vurdering og en dom. For eksempel: Min kollega beklager sig altid, når jeg snakker med hende!

At beklage sig er en vurdering. Hvorvidt der er tale om beklagelse afhænger af modtageren og er altså fuldstændig subjektiv. En iagttagelse uden vurdering kunne i stedet være: Min kollega ringede til mig 3 gange i denne uge og hver gang snakkede han om at han følte sig dårligt behandlet.

Et andet eksempel på iagttagelse blandet med subjektiv vurdering: Min kæreste udsætter tingene til sidste øjeblik. En iagttagelse adskilt fra følelser:  Min kæreste læser til eksamen aftenen før.

Når vi kombinerer iagttagelse med følelser og vurdering er andre tilbøjelige til at opfatte det som kritik og reagere imod det vi siger til dem. Når vi gør det skaber vi afstand imellem os og er så småt i gang med at nære en potentiel konflikt.

Alle mennesker, uanset persontype, har vanskeligt ved at adskille fakta fra fortolkninger. Det sker for de fleste hver eneste dag.

Hvis du genkender det her med hurtigt at blive optaget af dine følelser og have behov for at kommunikere dem til andre, relaterer du dig måske til Enneagrammets Type 4 (Individualisten) og du vil opleve at have stor glæde af, at kunne adskille fakta og fortolkninger, når du taler med andre mennesker.

Som mediator og konfliktmægler bruger jeg persontypeværktøjet Enneagrammet til at pege på, at der er 9 forskellige måder at håndtere konflikter på. Har du nogle af Type 4s tendenser i dig, er det vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle mennesker har lige så let adgang til deres følelsesliv, som du har. Og ikke alle er ligeså komfortable med at dele deres følelser. Faktisk er der rigtig mange mennesker som slet ikke har et sprog for, hvad de føler og som let føler sig intimideret og provokeret af for meget snak om følelser.

Hvis du arbejder eller lever tæt sammen med et menneske med denne iboende trang til at lukke op for de følelsesmæssige sluser, så skal du vide, at det som de her mennesker helt grundlæggende ønsker at lære både sig selv og andre noget om ÆGTHED og AUTENCITET.

De ønsker, at vi alle skal stå ved os selv med alt det, der er særligt ved hver enkelt af os. Nogle gange glemmer de det her med fakta og fortolkninger og nogle gange blander de ægte og falske følelser sammen.

Det gode råd her er: Lyt til dem og hjælp dem med at identificere deres ægte følelser dvs. når de responderer på noget, som bunder i deres værdier.

Deres falske følelser dvs. dem som ”bare” er en reaktion på en umiddelbar og forbigående impuls, skal du lade dem få luft for uden at kommentere og have en mening om dem. Så får de ny luft og energi til at komme videre og I kan tale om de følelser, som er ægte og som virkelig betyder noget.

18-09-2019

Der findes aftaler, procedurer, rammer, regler og love for de fleste ting, så hvis alle bare overholder dem, så undgår vi uenigheder og konflikter. Hvis vi alligevel skulle blive uenige, er der jo heldigvis en rigtig og forkert måde at gøre tingene på.

Vi skrev i sidste referat, hvordan beslutningsprocessen er!

Der er sat skilte op, som viser, at du sidder i en stillekupé, så nej selvfølgelig må man ikke snakke i telefon her!

Brænde skal stables på den rigtige måde!

For dig som tænker sådan, er det garanteret meget enkelt: regler og aftaler er til for at blive overholdt. Det betyder, at der i virkeligheden ikke er så meget at snakke om, når vi bliver uenige. Det korrekte svar findes i en nedskrevet aftale, procedure, mødereferat eller lignende eller også i en uskreven regel, som vi alle burde kende.

Måske er du et menneske, som gør en dyd ud af at fortælle andre mennesker, hvordan reglerne egentlig er og hvordan de helst skal opføre sig, så tingene foregår korrekt og ordentligt.

Du vil sikkert også forsvare, at netop din fortolkning er den rigtige og du vil gøre det på en voksen og moden måde uden drama og en masse følelser. Hvis man er utilfreds eller vred, må man sige det på en saglig, konkret og præcis måde. Det nytter ikke at lade sig styre af sine følelser. Så tager man sig sammen og kontrollerer sig selv -hvor svært kan det være?

Måske har du ofte ligefrem følelsen af at være den eneste rigtige voksne der er tilstede og at andre opfører sig barnligt og uansvarligt.

Problemet er bare, at aftaler og regler fortolkes forskelligt af forskellige mennesker. Så selvom et aftalegrundlag umiddelbart ser enkelt ud, bliver det mudret så snart, der er mennesker involveret.

Alt i livet er åbent for fortolkning: ytringsfrihed, menneskerettigheder, konkurrenceloven, flygtningekonventioner, skattelovgivningen -you name it.

Vi har domstole og solidt uddannede folk til at træffe afgørelser om, hvordan tingene skal fortolkes -også fagfolk er uenige. Og vi kan ikke bringe alle vores uenigheder til afgørelse hos en voksen, en forældre, en chef, en domstol -for sandheden er relativ og bagved alle uenigheder er der mennesker af kød og blod.

Genkender du denne lyst til at bringe uenigheder ud af verden med en god voksen beslutning, så vi kan komme videre med mere vigtige ting i livet?

Hvis du gør, er det værd at huske på, andre mennesker ikke ser verden helt så enkel. Andre interesserer sig måske for at forstå alt det, som er omkring uenigheden og ønsker at opnå enighed ved at snakke sammen for at sikre sig vind-vind-løsninger.

Når vi kun kommunikerer med rettigheder, lovgivning, regler og lignende vil vi for det meste stå med en vinder og en taber, en der er rigtig og en der er forkert. Sådan et mindset fjerner ofte mennesker fra hinanden frem for at bringe dem tættere.

Som mediator (konfliktmægler) bruger jeg persontypeværktøjet Enneagrammet til at pege på, at der er 9 forskellige måder at håndtere konflikter på. Dig som har kendskab til Enneagrammet, vil måske genkende Enneagrammets Type 1 (Perfektionisten) i denne beskrivelse.

Hvis du arbejder eller lever tæt sammen med sådan et menneske, kan det hjælpe at vide, at det er mennesker, som vitterlig ønsker at skabe en verden med HØJ MORAL og ETIK og RETFÆRDIGE PRINCIPPER og de ønsker at hjælpe os andre med at løfte niveauet og standarderne, så det går rigtigt til og vi alle lærer sandheden at kende.

Det betyder desværre, at du godt kan føle dig korrekset, irettesat og dømt forkert af dem, hvis du har en anderledes måde at gøre tingene på. Det er vigtigt, at du ikke tager det personligt. Det handler nemlig ikke om dig, men om sagen og principperne dvs. de handler i en højere sags tjeneste.

Det er derfor en god idé at anerkende dem for den gode intention a la: jeg forstår, at det er vigtigt for dig, at vi alle følger reglerne. De er meget ordentlige mennesker og de vil gerne lytte, når du taler rationelt og sagsorienteret og især når de hører, at du er opmærksom på, at ”sagen” er vigtig for dem. Fortsæt så med noget i retning af: Jeg tror min synsvinkel kan gavne det, vi skal sammen, så her er, hvad jeg har at sige….”. Det skal nok blive en god snak! 

11-09-2019

Er det dig som lige letter på den trykkede stemning til afdelingsmødet med en frisk bemærkning, når de andre sidder og hænger lidt med mulen? Undrer du dig over, hvordan andre kan vade så længe rundt i problemerne? Bliver du utålmodig, hvis andre gerne vil problematisere tingene, når nu der ikke rigtig er nogle problemer? Og tænker du ofte noget i retning af: Det kan da godt være, at I andre synes der er et problem, men hey det løser sig og jeg har det fint -skal vi komme videre?

Come on.

Get over it.

Don´t worry. Be happy.

Så er det nok også dig, som har en oplevelse af, at du bringer den gode stemning til bordet. Især hvis stemningen er lidt trykket, så er du klar med en kæk bemærkning, et godt grin, en sjov historie eller en af dine virkelig gode idéer. Du har et sandt talent for at se muligheder og finde nye veje også, når andre ser et halvtomt glas og hullerne i osten.

Andre vil sikkert se dig som et og energisk positivt menneske, som bidrager med gode idéer, som altid er frisk på at lave noget sjovt og spændende. De synes, at du er underholdende og at du løfter stemningen i et selskab -du er korkproppen som altid flyder ovenpå😊

Genkender du denne lyst til at bringe problemer og uenigheder ud af verden med et godt grin og en hurtig brainstorm, så vi kan komme videre? Hvis du gør, relaterer du dig måske til Enneagrammets Type 7 (Eventyreren). Som mediator og konfliktmægler bruger jeg persontypeværktøjet Enneagrammet til at pege på, at der er 9 forskellige måder at håndtere konflikter på.

Det er vigtigt at huske på, at ikke alle mennesker har en let og umiddelbart ukompliceret tilgang til sig selv og andre mennesker. Når du hellere vil bidrage med en sjov bemærkning i stedet for faktisk at forholde dig til, at andre oplever et reelt problem, kommer du nemt til at ignorere og underkende andre menneskers behov, følelser og måske endda smertelige oplevelser.

Når vi taler om konfliktforebyggende adfærd og kommunikation er det afgørende, at vi, uanset hvilken persontype vi genkender os selv i, både interesserer os for at kommunikere, hvad vi selv har brug for OG i lige så høj grad er nysgerrige på, hvad der optager og bekymrer andre mennesker.

Så hvis vi virkelig ønsker at skabe relationer fyldt med glæde og tillid er det afgørende, at vi har en assertiv kommunikation og adfærd, hvor vi søger at tage hensyn til både egne og andres behov og meninger. At vi tager sagen/problemerne op og håndterer uenigheder gennem ligeværdig dialog.

Når vi ikke forholder os til andres behov og deres udfordringer, kan det skabe stor irritation og frustration hos andre mennesker, fordi relationen bliver overfladisk og vi kommer til at fremstå som urealistiske og useriøse.

Hvis du arbejder eller lever tæt sammen med et menneske med den her happy-smiling-face-attitude er det imidlertid vigtigt ikke at dømme dem som overfladiske jubeloptimister. Det er mennesker hvis grundværdier handler om GLÆDE og MULIGHEDER og de ønsker, at vi alle får et liv fyldt med glæde og livsberigende oplevelser. Nogle gange kommer de til at forveksle glæde og livsfylde med fraværet af problemer, smerte, og svære følelser. Type 7 har brug for at opdage, at de sagtens kan være frie og glædesfyldte OG forholde sig aktivt til livets dybere, mørkere og mere problematiske sider.

Livets fylde består både af lyset og mørket, hvidt og sort, glæder og sorger, problemer og løsninger. Hvis vi insisterer på kun at se det ene, misser vi rigtig meget.

Så fortæl dem, hvor værdifuldt deres lyse sind er. Stik dem dit mest anerkendende smil og bed dem så om at lytte til dig. Giv dem eventuelt en tidshorisont på jeres samtale, så de slipper for at tænke over, hvor længe de skal være i noget, som ikke føles let og lyst. De vil instinktivt gerne videre til næste ”feel good” -oplevelse, så du skal gøre dem trygge i, at du ikke har tænkt dig at bruge hele dagen på jeres samtale. Så skal de nok være der for dig med både det sure og det søde😊

Ps. Billedet af tatoveringen på en leg fik jeg lov til at tage af en af mine skønne kursister, som tilfældigvis relaterer sig til type 7 i Enneagrammet. Tatoveringen har dog intet med Enneagrammet at gøre, det var bare et meget pudsigt sammenfald.