Enneagrammet -min store inspirationskilde

Jeg er vild med konkrete og  praktiske værktøjer og arbejder på et solidt fundament af velbeskrevne metoder. Det psykologiske værktøj Enneagrammet er en af de vigtigste kilder til inspiration i mit arbejde. Det har givet mig vigtige, spændende og tankevækkende indsigter i både min egen måde at være i verden på og ikke mindst hjulpet mig til at forstå de mange forskellige mennesker, jeg møder i mit virke som coach.

Som akkrediteret Enneagram Professional har du som kunde garanti for, at min erfaring og viden om Enneagrammet er på et niveau, som er internationalt godkendt.

Enneagrammet er et psykologisk værktøj, der beskriver 9 grundlæggende personlighedstyper. Typerne oplever verden på hver deres måde og har særlige vaner, reaktionsmønstre og bestemte egenskaber. Enneagrammet beskriver den menneskelige adfærd, der knytter sig til de 9 personlighedstyper. Samtidig giver det os indsigt i de forskellige motiver, værdier og behov, som ligger til grund for typernes adfærd. 

Med Enneagrammet kan vi styrke vores for kommunikation, motivation, selvindsigt og lederskab, og ikke mindst skabe rummelighed over for andre. At kende sin Enneagramtype er for mange en fantastisk genvej til at træffe gode karrierevalg og ikke mindst lære sig selv bedre at kende.

Værdierne -mit fundament

Nærvær
Nærvær i mødet med mennesker er helt essentielt i mit arbejde. Nærvær handler mest om, at være nær, lytte og tage udgangspunkt i hver enkelt kandidats helt unikke situation og behov. Nærvær betyder også, at jeg helt konkret er tilgængelig, når mine kandidater har brug for at komme i kontakt med mig.

 

Ydmyghed
For mig handler ydmyghed om at være åben overfor at tingene altid kan ses fra flere vinkler og at der ikke findes et svar, en løsning som passer til alle. One Size Doesn´t Fit All. Med ydmyghed bevarer jeg min nysgerrighed. For mig bliver arbejdet med mennesker aldrig rutine. Ethvert møde er en kilde til læring og udvikling hos både mine kandidater og ikke mindst mig selv.

 

Ærlighed
Mine kandidater ved altid, hvor de har mig. Jeg er meget umiddelbar og klar i min måde at respondere på. Det gør også, at jeg ikke altid kun er ”nice”. Jeg har fokus på at skære alt det mentale støj væk, så jeg hurtigt at komme frem til sagens kerne. Jeg gør det nænsomt og tager altid ansvar for at "lande" mine kandidater med en følelse af fornyet energi og mod.