Extended version

Jeg har i mere end et årti arbejdet som coach og karriererådgiver og har bygget stærke kompetencer inden for coaching med fokus på at skabe balance i (arbejds)livet samt karriererådgivning. Desuden er jeg en erfaren underviser og facilitator af workshops inden for hele paletten af work-life-balance temaer.

En kandidatgrad i psykologi og samfundsfag er min oprindelige uddannelse, som igennem årene er blevet suppleret med uddannelser inden for Enneagrammet og NLP Coaching.

Jeg er fast tilknyttet HK Hovedstaden som coach, underviser og karriererådgiver og for Akademikerkampagnen.dk, som bygger bro mellem mindre private virksomheder og højtuddannede kandidater, arbejder jeg som ekstern konsulent. 

Konsulenterfaring: 

  • Coaching og karriererådgivning. Med ansættelser i private organisationer har jeg rådgivet kandidater fra mange brancher (f.eks. it, marketing, rådgivning, medico, detail, finans, kontor, undervisning) og med særlig indgående viden og erfaring med højtuddannede, specialister, mellemledere og funktionærer. Mit fokus er at gøre kandidater handlekraftige og få mod til at gå nye veje. Med efteruddannelser inden for Enneagrammet og NLP Coaching er jeg solidt trænet i hurtigt at spotte menneskers præferencer og motiver. 
  • Udvikling og facilitering. I en af Danmarks største a-kasser har jeg været ansvarlig for udvikling og facilitering af workshops og undervisningsforløb for kandidater mellem jobs med fokus på empowerment, glæde og motivation i jobsøgningsprocessen og arbejdslivet. I de seneste år har jeg haft fokus på at tilbyde workshops for alle, som har brug for inspiration til at udvikle sig enten arbejds- eller privatlivet. Eksempler på workshops er: Employability og Karriereudvikling, Networking for Introverte, Personlig udvikling med Enneagrammet, Sporskifte i karrieren, Styrk karrieremulighederne med LinkedIn. 
  • Rekruttering. Jeg har bidraget til udvikling og drift af rekrutteringsarbejdet i en privat organisation, herunder gennemført rådgivende virksomhedsbesøg samt efterfølgende udvælgelse og præsentation af relevante kandidater til virksomheder f.eks. Region Hovedstaden, Grønlands Selvstyre, SKAT, Københavns Kommune samt et utal af mindre og mellemstore private virksomheder. Senest har jeg løst matchopgaver for Akademikerkampagnen.dk, hvor jeg matcher højtuddannede kandidater med mindre private virksomheder.

 Organisatorisk erfaring:

  • Igennem hele min karriere haft jeg haft fokus på at arbejde med menneskers potentialer. Jeg har erfaring med at motivere og engagere både mennesker som er fuldt erhvervsaktive og mennesker med psykiske lidelser uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Inden for socialpsykiatrien har jeg arbejdet side om side med psykisk syge og ydet støtte i deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Desuden har jeg erfaring med løsning af opgaver i en statslig virksomhed med fokus på ledelsesinformation, kommunikation og analyse af det danske arbejdsmarked. På denne baggrund har jeg udviklet en solid forståelse for arbejdsmarkedets dynamik og ikke mindst menneskers udviklingspotentialer –en viden jeg i dag udnytter i arbejdet som coach og karriererådgiver.

 Uddannelser og certificeringer:

  • Uddannet cand.mag. i psykologi og samfundsfag (Københavns Universitet)
  • Efteruddannelse i Enneagrammet, The Riso-Hudson Enneagram Professional Training Program Part I +II, Psychic Structures, Instinct Retreat (The Enneagram Institute v. Russ Hudson/thinkaboutit)
  • NLP Coaching Practioner (NLP-huset)
  • Certificeret i DiSC PersonProfil (Discover)
  • Grundkursus i Tankefeltterapi/EFT (Heilesen og Mygind)